Grunnmur Nordstrand

Tilbygg i kjeller med ny terrasse. Kjeller er bygget i Leca Isoblokk, terrasser er bygget i bl.a. Kebony. Vi har stått for graving, drenering og bygg.

1
2
3
4