Tveita, Oslo - Påbygg og ny terrasse.

påbygg på 25m2 over gammel terrasse, bygget ihht TEK10. Bygget i tillegg nye terrasser med overbygg og trapper.

 

 453738727 Xl
 607836649 Xl
 1873445976 Xl
Tveita4

Ingvorsen Entreprenør  AS   - post@ingvorsen.no -  Tlf 900 38 952   -   Tårnveien 3, 1415 Oppegård   -   Org. 996 012 670