Nordstrand, Oslo - Tilbygg kjeller og terrasser

Tilbygg i kjeller med nye terrasser i 1. og 2.etg. Kjeller er bygget i Leca Isoblokk, terrasser er bygget i bl.a. Kebony. Vi har stått for graving, drenering og bygg.

 482841681 Xl
 983917276 Xl
 344124929 Xl
 1335723814 Xl

 

Ingvorsen Entreprenør  AS   - post@ingvorsen.no -  Tlf 900 38 952   -   Tårnveien 3, 1415 Oppegård   -   Org. 996 012 670