Kledning / Etterisolering

For mange som bor i gamle hus er veien til et varmere hus og bedre inneklima ikke så lang og kostbar som man frykter. Ved å etterisolere boligen, enten fra innside eller utside vil man oppnå drastiske forskjeller, både på inneklima og på energibruk.
Planlegger du en innvendig rehabilitering er det ikke store tiltak som skal til for å få en varm bolig. Har du planer om å skifte kledning vil det også være naturlig å etterisolere med f.eks. Glava fra utsiden.
Vi etterisolerer også kjellervegger av Leca eller mur, her kan vi montere 50mm EPS som isolering og for å stoppe kuldebroer.

Vi skifter alle type kledninger, fra riving til montering av ny kledning. Er det behov for utskifting av vinduer eller dører er det naturlig og utføre dette i samme prosessen. Se egen side med vinduer og dører. (kan du linke denne til siden med vinduer)?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring. Da kan vi kartlegge muligheter og kostnader. 

  Utvendig etterisolering   

    Innvendig etterisolering   

    Etterisolering Lecavegg   

iso ut iso inn  iso kjeller

Ingvorsen Entreprenør  AS   - post@ingvorsen.no -  Tlf 900 38 952   -   Tårnveien 3, 1415 Oppegård   -   Org. 996 012 670